Articole

Acte necesare pentru a deschide un cabinet medical

acte-necesare-pentru-a-deschide-un-cabinet-medical

Ce presupune înființarea unui cabinet medical, care sunt actele necesare pentru a putea începe demersurile și, mai ales, ce trebuie să faci pentru a obține avizele necesare funcționării cabinetului? Sunt întrebări pe care fiecare specialist le are atunci când decide să se bucure de libertatea în practică.

Potrivit O.G.  nr. 124/1998, cabinetul medical este acea unitate cu sau fără personalitate juridică, care oferă servicii de asistență medicală publice, de stat ori private, care pot fi preventive, curative, de recuperare sau de urgență.

La baza înfințării cabinetului poate sta doar medicul titular care își va exercita profesia în respectiva unitate, însă acesta este liber să colaboreze cu alți medici sau cu orice altă categorie de personal, prin contracte de muncă sau contracte de colaborare.

În ceea ce privește tipurile de cabinete medicale, acestea pot funcționa individual, grupat, ca și asociații sau societăți civile medicale, dar și ca SRL-uri medicale (în acest caz, se impune ca administratorul sau o treime din consiliul administrativ, dacă acesta există, să fie medici).

Acte necesare pentru înființarea cabinetului:
 • actul care demonstrează deținerea spațiului vizat pentru desfășurarea activității (act de vânzare cumpărare, contract de închiriere etc.);
 • schița spațiului respectiv;
 • acordul colocatarilor, dacă situația o cere;
 • autorizația de liberă practică a titularului;
 • dovada achitării cotizației către Colegiul Medicilor;
 • dovada achitării taxei de avizare pentru fiecare specialitate (în cazul în care există mai multe);
 • documentele enumerate vor fi însoțite de o cerere tip.

Odată depuse actele, va fi stabilită o dată pentru inspecția de verificare a dotării minime a cabinetului, fiecare specialitate trebuind să respecte cerințele impuse de lege privind echiparea spațiului de lucru. În termen de 30 de zile, autoritatea competentă va elibera Certificatul de Avizare a Înființării, acesta urmând a fi prezentat la Direcția de Sănătate Publică.

Înscrierea în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale:

 • Certificatul de Avizare a Înființării Cabinetului Medical Individual;
 • cerere tip;
 • actul de deținere a spațiului;
 • autorizația de liberă practică;
 • Certificatul de Avizare al Cabinetului Medical Individual.

Dacă se dorește avizarea unui cabinet fără personalitate juridică, se cer: cererea pentru cabinete fără personalitate juridică, cerere tip, dosar plic, dovada dotării minime de specialitate, contractul de societate, dovada deținerii spațiului, certificatele de membri CMR ale medicilor și fișele de atribuții ale angajaților și colaboratorilor.

 În cazul cabinetelor cu personalitate juridică, se cer următoarele: dosar plic, cerere de avizare a cabinetelor S.R.L, act constitutiv, certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, dovada deținerii spațiului, declarația cu nr. 153/2003 din Ordinul Ministerului Sănătății, art. 28, lit. b), precum și R.O.I., fișele de post, orarul de lucru, copiile certificatelor de membri  C.M.R. ale medicilor titulari și dovada dorării minime obligatorii.

0 Comments
Share

admin

Reply your comment: