Articole

Colectarea și depozitarea deșeurilor medicale

colectarea-si-depozitarea-deseurilor-medicale

Așa cum bine știi, deșeurile medicale reprezintă totalul resturilor organice și anorganice rezultate din activitățile medicale. Acestea nu pot fi aruncate asemenea deșeurilor menajere, dat fiind faptul că  reprezintă un pericol major pentru sănătatea umană.

Dacă despre modalitatea corespunzătoare de colectarea a diverselor tipuri de deșeuri medicale am vorbit aici, despre depozitarea adecvată a acestora vom vorbi în cadrul acestui articol.

Fiecare unitate sanitară deține, în mod obligatoriu, un spațiu de depozitare a deșeurilor compartimentat astfel: un spațiu destinat depozitării temporare a deșeurilor infecțioase, dotat cu un sistem de închidere, precum și un spațiu destinat depozitării deșeurilor nepericuloase, printre care și cele menajere.

Compartimentul deșeurilor periculoase este considerat a fi o zonă cu potențial infecțios, astfel că este necesar să fie separat de restul construcției, prevăzut cu un sistem de închidere care să permită strict accesul persoanelor autorizate. Încăperea va fi dotată cu sistem de scurgere tip sifon de pardoseală, în vederea evacuării în rețeaua de canalizare a apelor ce reuzultă din curățare și dezinfecție. De asemenea, sistemul de ventilație va asigura menținerea unor temperaturi scăzute, astfel încât să se evite descompunerea materialului organic.

Durata de depozitare a deșeurilor medicale se va face în concordanță cu normele de igienă în vigoare, recomandat fiind ca această perioadă să fie redusă la minim.

În cazul deșeurilor de natură infecțioasă, durata de depozitare în incinta unității sanitare nu va depăși două zile, iar termenul pentru transport și eliminare este de o zi.

Deșeurile obținute din activitatea de laborator vor fi sterilizate în autoclav la 134°C, în saci speciali, urmând a fi depozitate în același fel ca și cele infecțioase.

În ceea ce privește deșeurile antomo-patologice, acestea vor fi plasate în camera frigorifică anterior transportării către compartimentul deșeurilor periculoase în care vor fi depozitate temporar.

Important! Prevenirea apariției vectorilor (viermi, rozătoare) în spațiile de depozitare se va face prin dezinsecție și deratizare.

0 Comments
Share

admin

Reply your comment: